Geschiedenis Obbicht

Tot 1400 waren Obbicht en Grevenbicht verenigd in de heerlijkheid Bicht. Nadat die was verdeeld, hoorden Obbicht, Papenhoven en Nattenhoven bij het Hertogdom Gelre, Grevenbicht en het nu op de linkermaasoever gelegen gehucht Booien bij het Hertogdom Gulik. Op 5 en 6 oktober 1568 stak Willem van Oranje met zijn leger vanuit Duitsland bij Obbicht de Maas over om in Brussel de strijd aan te binden met de Spaanse troepen van hertog Alva. De overtocht getuigde van militaire bekwaamheid, maar de veldtocht mislukte.

In 1643 ging het dorp, toen Biettine genaamd, verloren door een overstroming, waarbij ook de middeleeuwse kerk werd verwoest. Het dorp verplaatste zich naar de buurtschap Overbroek. Omstreeks 1688 werd daar een nieuwe kerk gebouwd, waaromheen zich het huidige Obbicht ontwikkelde.

Obbicht ging in 1785 door het Verdrag van Fontainebleau over van Oostenrijks-Gelre naar Staats-Opper-Gelre. De Booien werd in 1814 bij Stokkem gevoegd. In 1825 werd Obbicht getroffen door een dorpsbrand.

Tot 1982 vormde Obbicht samen met Papenhoven, Harrecoven, Nattenhoven en Schipperskerk één gemeentebestuur: de gemeente Obbicht en Papenhoven. In dat jaar werd de gemeente samengevoegd met enkele omliggende gemeenten tot de nieuwe gemeente Born, die in 2001 op zijn beurt opging in de huidige gemeente Sittard-Geleen.

Toponymie
Een verklaring voor de naam kan zijn dat de naam is afgeleid van het dialect "Obbeeg" wat in het Nederlands vertaald betekent Boven Grevenbicht. Ook wordt wel eens beweerd dat "Obbeeg" "stroomopwaarts gelegen bocht (in de Maas)" betekent. In 2004, met de toevoeging van de Limburgse vertaling van de plaatsnamen op de plaatsnaamborden in Limburg en dus ook in de gemeente Sittard-Geleen ontstond er in buurdorp Grevenbicht veel verzet tegen de spelling hiervan. De door de provincie voorgeschreven spelling (conform advies Veldekevereniging) luidde "Beech", terwijl men in Grevenbicht de mening toegedaan was dat dit Beeg moest zijn, omdat dit al eeuwen zo werd gespeld. Uiteindelijk trokken de Beegtenaren aan het langste eind en werd de plaatsnaam op de borden gewijzigd in Beeg. Consequentie hiervan was dat de Limburgse vertaling "Obbeech" ook gewijzigd moest worden in Obbeeg.

 Bron: Wikipedia


Ook hier adverteren?


Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda


Weer