Nieuws

SAMEN OK voor een leefbaar Grevenbicht en Obbicht

In 2012 is een burgerinitiatief gestart om een nieuwe school met sportterreinen in het middengebied tussen Obbicht en Grevenbicht te realiseren, om de leefbaarheid van beide dorpen op lange termijn te handhaven. Het betreffende burgerinitiatief, waarbij vrijwel alle verenigingen waren aangesloten, is opgegaan in de stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg (verder LOB genoemd) om zodoende slagvaardiger te zijn.

Het LOB heeft destijds een startnotitie met betrekking tot dit voornemen gemaakt, verschillende inspraakavonden georganiseerd en veelvuldig contact gehad met alle politieke partijen. Aangaande dit onderwerp heeft het LOB bij iedere commissie vergadering gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken en is bij iedere raadsvergadering aanwezig geweest. Na vele haalbaarheidsstudies en onderzoeken is gebleken dat het voornemen voor het middengebied veruit het beste alternatief is voor de leefbaarheid van beide kernen.

In de raadsvergadering van 5 juli 2017 is er een unaniem en richtinggevend besluit genomen voor een nieuwe school en buitensport accommodaties in het middengebied en is er een voorbereidingskrediet van € 500.000,00 beschikbaar gesteld.

Het LOB was enorm verheugd met dit besluit, omdat het in lijn ligt met de aangetoonde draagkracht van beide dorpen. Dit laat tevens zien dat een burgerinitiatief in onze gemeente werkt.

Vervolgens heeft het LOB kennis genomen van het verkiezingsprogramma van het CDA waaruit blijkt dat zij, tot onze grote teleurstelling, hun standpunt hebben gewijzigd. Het nieuwe standpunt behelst het onderwijs te concentreren in een aangepast schoolgebouw in Grevenbicht en sportvoorzieningen in Obbicht.

DUS NIET IN HET MIDDENGEBIED.

Hierdoor wordt door het CDA onder andere de leefbaarheid in Grevenbicht en Obbicht een lagere prioriteit gegeven. Deze herziene zienswijze is in tegenspraak met alle eerder uitgevoerde haalbaarheid studies, onderzoeken en het eerdere CDA standpunt.

Wij zijn het oneens met de visie van het CDA, dat door het gebruiken van het middengebied voor onderwijs en sport de ziel uit de dorpen zou worden getrokken. De redenatie hierachter is dan ook ver te zoeken en tegenstrijdig met de uitgevoerde studies en onderzoeken. Ons standpunt is dat beide dorpen, met hun eigen identiteit, elkaar kunnen versterken door het middengebied te gebruiken als verbinding tussen beide kernen en de synergie te zoeken tussen onderwijs en sport.

SAMEN OK voor een leefbaar Grevenbicht en Obbicht!

|Doorsturen

Ook hier adverteren?


Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda


Weer