Nieuws

Toekomstige leefbaarheid Obbicht

Inwoners, verenigingen, instanties en vrijwilligers  van Obbicht maken zich al geruime tijd grote zorgen over de toekomstige leefbaarheid en sociale vitaliteit van dit prachtige maasdorp. Ook binnen de CDA werkgroep Kleine Kernen, bestaande uit Patrick Brouwers (Obbicht), Roel Salden (Grevenbicht), Thei Salden (Guttecoven) en Jos Schlössels (Einighausen) is dit niet aan de aandacht ontglipt. Zij herkennen de  problematiek heel duidelijk, ieder vanuit zijn eigen dorp.    

Obbicht met zijn bijna 2300 tellende inwoners heeft nog altijd een rijk maar vooral  historisch verenigingsleven. Harmonie Concordia, schutterij Sint Willibrordus, voetbalclub RKVV Obbicht en KBO Obbicht zijn hier het grote voorbeeld van. Daarnaast zijn er nog diverse andere verenigingen en initiatieven die anno 2017 het ultieme voorbeeld zijn van wijkgericht werken. Zo is er in Obbicht sinds geruime tijd het eten en aanverwante activiteiten voor en met senioren en mensen die behoefte hebben aan ontmoeting. 

Toch staan veel van deze prachtige en voorbeeldige initiatieven onder grote druk als gevolg van het gebrek aan voldoende ontmoetings- en accommodatieruimte. Obbicht heeft op dit moment nog maar 2 horecagelegenheden/accommodaties voor ontmoeting: Harmoniezaal Concordia en café De Koosjtal. De Koosjtal staat te koop en het is nog onduidelijk of het café in de naaste toekomst er nog zal zijn.   

In de loop der jaren zijn de mogelijkheden voor ontmoeting steeds meer en meer onder druk te komen staan, zeker na sluiting van het karakteristieke café ’t Vaerhoes en het afbranden van café ’t Törp. Harmoniezaal Concordia is eigendom van de zeer succesvolle harmonie Concordia. Concordia heeft met een heel hoge bezettingsgraad een wekelijks overvol programma aan activiteiten, zoals de repetities van de drumband, harmonie, jeugdkorpsen en de vergaderingen die er gehouden worden. Dit gaat echter wel gepaard met de nodige knelpunten voor andere verenigingen en initiatieven die eveneens aan een optimale leefbaarheid van Obbicht willen bijdragen.   

De parochiekerk en het parochiehuis naast de kerk zouden een dergelijke ontmoetingsruimte kunnen zijn. De kerk komt misschien wel binnen afzienbare tijd leeg te staan en zou op termijn een multifunctionele invulling kunnen krijgen. Zo zijn er inmiddels diverse kerken in Limburg zonder aan de eredienst te zijn onttrokken, die soelaas bieden voor een ontmoetingsplek voor jong en oud en voor alle verenigingen. Hierdoor ontstaan er ook weer mogelijkheden voor de Parochiefederatie Born, want ook bij de kerken in Limburg wordt de situatie financieel alleen maar nijpender.  Terecht zou men kunnen spreken van een win win situatie welke volgens het CDA leidt tot nog meer verbinding, verbreding en vernieuwing van inzichten en toepassingen van accommodaties. Deze leiden uiteindelijk tot behoud van leefbaarheid en vitaliteit van een kleine kernen. In de ogen van het CDA verdient een “voorbeeldig” dorp als Obbicht dat gewoonweg, dat hoeft verder geen nader betoog, want de dagelijkse praktijk bewijst dat.      

Ten aanzien van de gestelde problematiek heeft het CDA heeft dan ook vragen gesteld aan het college over het dreigend tekort aan ontmoetingsruimte.

 

|Doorsturen

Ook hier adverteren?


Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda


Weer