Nieuws

Vervolg: zorgen bij het CDA over wonen in kleine dorpen

Al geruime tijd worden inwoners van Nederland en dus ook inwoners van onze mooie gemeente Sittard-Geleen gestimuleerd om op latere leeftijd zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te blijven wonen. Het is een goede ontwikkeling en het moet ook wel, want het verblijf in (zorg)instellingen is op de lange termijn voor zowel de burgers als overheid niet meer te betalen. Daarnaast is deze tendens goed voor de leefbaarheid en vitaliteit in alle wijken, kernen en dorpen van Sittard-Geleen. 

Naar aanleiding van een onlangs gehouden enquête naar de levensbehoefte in de dorpen Einighausen en Guttecoven, hebben de CDA raadsleden Jos Schlössels en Thei Salden signalen en reacties ontvangen dat mensen heel graag bereid zijn langer zelfstandig in hun eigen huis en vertrouwde omgeving te willen blijven wonen. 

Sterker nog, “dorpsmensen” willen absoluut niet verkassen naar de stad of naar een ander dorp, zij willen tot de laatste dag genieten van de charme van hun eigen geliefde dorp. Diverse mensen van o.a. Einighausen en Guttecoven hebben de beschikking over een ruime (boerderij)woning,  aangrenzende stallen en schuren, vaak nog met een aangrenzende huisweide. Deze mensen zijn voornemens om hun (boerderij)woning te verkopen c.q. over te dragen aan een van hun kinderen om vervolgens achter deze woning in een voormalige stal of schuur een seniorenwoning te realiseren. Een mooie en vooral ook nog veilige ontwikkeling dat volgens CDA hét schoolvoorbeeld is te promoten. Het doet ons  denken aan vroeger tijden toen deze woon- en leefstijl heel gewoon was. 

Toch is de praktijk anno 2017 weerbarstiger dan het mooie en voorbeeldige voornemen van deze mensen. Al meteen bij de eerste voorbereidingen om dit plan te gaan realiseren komen in rap tempo de eerste beren op de weg. Een van deze hobbels is de bijdrage die als compensatie betaald moeten worden, het bij ons allen voorheen bekende sloopfonds. Want ook nu geldt nog altijd de bekende stelregel “één woning erbij, is (elders) één woning eraf”. Als CDA begrijpen we dat er op Zuid Limburgse schaal afspraken moeten worden gemaakt om de leegstand niet verder te laten toenemen en om te voorkomen dat het aanbod van verkeerde woningen niet verder toeneemt. Toch dreigt er een disbalans te ontstaan tussen het stedelijk gebied en het niet stedelijk gebied. Met name de dorpen hebben te lijden onder dit beleid. 

Ten aanzien van deze problematiek heeft het CDA het college gevraagd naar de bereidheid  voor een proefproject “tijdelijke woonbestemming” in beide dorpen met aanpassing of verbouwing van aangrenzende stallen. Dit is volgens het CDA dé oplossing om het langer zelfstandig wonen daadwerkelijk mogelijk te maken. Het realiseren van Tiny Houses achter de bestaande woning voorziet volgens het CDA ook duidelijk in de geschetste behoefte. 

|Doorsturen

Ook hier adverteren?


Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda


Weer